Vilniaus rajono savivaldybėje vyko konferencija „Vaikas. Šeima. Mokykla“, skirta Tarptautinei šeimos dienai paminėti

Šiandien, gegužės 15 d., Tarptautinės šeimos dienos proga,  Vilniaus rajono savivaldybės didžiojoje salėje vyko respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Vaikas. Šeima. Mokykla“. Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos kartu su Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų socialinių pedagogų metodiniu būreliu organizuotas renginys buvo skirtas stiprinti šeimos, ugdymo įstaigų ir kitų institucijų bendradarbiavimo ryšius, prisidedant prie geresnių mokinių mokymosi rezultatų bei sėkmingos vaikų socializacijos.

Konferencijoje dalyvavo gausus pranešėjų ir dalyvių skaičius. Visus susirinkusius su Tarptautine šeimos švente pasveikino bei konferencijoje sudalyvavo Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas Robert Komarovski bei Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Sofija Ryžova. Su Tarptautine šeimos švente visus susirinkusius pasveikino bei nuotaikingą muzikinį pasirodymą padovanojo atvykusieji Vilniaus rajono Nemenčinės vaikų darželio mažieji artistai.

Siekiant dalytis patirtimi ir idėjomis apie veiksmingus bendradarbiavimo būdus konferencijoje taip pat dalyvavo Vaikų teisių apsaugos skyriaus vedėja Silva Lukoševičienė, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Juliana Lipinskaja, Švietimo skyriaus specialistai, Vilniaus rajono švietimo įstaigų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, Vaiko gerovės komisijų pirmininkai ir nariai, švietimo pagalbos mokiniui specialistai, klasių vadovai, mokytojai, auklėtojai, seniūnijų administracijos darbuotojai, socialiniai darbuotojai, specialistai dirbantys su šeimomis ir kiti.

Po iškilmingo konferencijos atidarymo, atvykusieji pranešėjai pristatė aktualias temas, susijusias su ugdymo įstaigos ir šeimos sąveika. Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos pirmininkė Auksė Petraškevičiūtė savo pranešimu akcentavo socioedukacinės pagalbos svarbą vaiko saugumui. Apie reikšmingą socialinio pedagogo vaidmenį vaiko socializacijos procese kalbėjo Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų socialinių pedagogo metodinio būrelio pirmininkė, Nemenčinės Gedimino gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė Natalija Kriaučiūnienė bei Nemenčinės vaikų darželio socialinė pedagogė Ilona Komarovska. Vilniaus rajono savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Juliana Lipinskaja pristatė Vilniaus rajone teikiamas koordinuotas švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugas vaikams ir jų tėvams.

Konferencijos metu buvo pabrėžta, kad mokytojai siekdami visapusiškai ugdyti jaunąją asmenybę, turi nuolat bendrauti ir bendradarbiauti ne tik su mokiniu, bet ir su jo šeima. Savo įžvalgomis ir teikiamomis paslaugomis apie mokyklos ir šeimos santykių svarbą pasidalijo „Vaikų ir paauglių socialinio centras“ direktorė Jurgita Pukienė. VšĮ biuro „Pactum“ vadovė, mediatorė Odeta Intė pristatė darbo su šeimomis galimybes bei vaiko ir šeimos konsultavimo svarbą.

Konferencijos metu taip pat buvo kalbėta apie pagalbos teikimą ir efektyvumą dirbant komandoje. Vilniaus centrinės poliklinikos psichikos sveikatos centro vyresnioji socialinė darbuotoja, prevencinių projektų rengėja ir vadovė Janina Šokaitienė pranešimo metu akcentavo, kad specialistų komandos kompetencija ir budrumas – tai vaikų sveikos aplinkos indikatorius. Apie prevencinių programų taikymą mokyklose, jų naudą ir poveikį kalbėjo Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro psichologė Kristina Ignatavičienė. Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcinio centro socialinė pedagogė Sigita Davidonienė konferencijos metu apžvelgė su tėvais ir globos namuose gyvenančių 5-8 klasių mokinių adaptaciją bendrojo ugdymo mokykloje. Konferencijoje savo įžvalgomis apie socialinę ir psichologinę svarbą vaiko ugdyme pasidalino ir Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius Roman Juchnevič.

Respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos pabaigoje visi dalyviai padėkojo pranešėjams už suteiktas žinias, kurios bus naudingos profesinėje veikloje.

Minint Tarptautinę šeimos dieną, kviečiame aplankyti Vilniaus rajono savivaldybės I aukšte eksponuojamą Vilniaus rajono Rukainių gimnazijos organizuotą mokinių darbų parodą „Mano šeima“.

informacijos šaltinis www.vrsa.lt