Informacinis susitikimas : „Vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą ir vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimas“

2024 m. kovo 21 dieną įvyko Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos psichologių Olgos Bartkevič ir Agnieškos Raguckos susitikimas su ugdymo įstaigų bendruomene dėl priešmokyklinio ugdymo pradžios, vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą ir vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo. Susitikimo metu psichologės kalbėjo apie priešmokyklinio ugdymo programos trukmę, pristatė kam yra privalomas priešmokyklinis ugdymas 2024-2025 mokslo metais, kam jis gali būti teikiamas, kam ir kokie įvertinimai yra atliekami. Buvo pristatyti atskirų įvertinimų žingsniai: brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo ir papildomo įvertinimo dėl brandumo mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Psichologės paaiškino kada galima registruotis į Vilniaus rajono pedagoginę psichologinę tarnybą dėl atskirų vertinimų, kada vertinimai bus atliekami, kokius dokumentus ugdymo įstaiga turi užpildyti.