Bendrosios programos: pasiekimų sritys ir pasiekimų lygiai. Ką turi žinoti specialusis pedagogas, atliekant pirminį įvertinimą pedagoginiu aspektu?

Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba 2024 m. kovo 20 d. suorganizavo nuotolinį susitikimą, kuriame dalyvavo Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų specialieji pedagogai. Renginyje taip pat dalyvavo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Violeta Purpurovič ir Nacionalinės švietimo agentūros specialistė Asta Lauciuvienė.

Susitikimo metu buvo pristatytas pranešimas tema „Bendrosios programos: pasiekimų sritys ir pasiekimų lygiai. Ką turi žinoti specialusis pedagogas, atliekant pirminį įvertinimą pedagoginiu aspektu?“. Šis pranešimas suteikė galimybę dalyviams giliau susipažinti su pirminio pedagoginio mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo ypatumais, atsižvelgiant į atnaujintą ugdymo turinį. Pranešime buvo pabrėžta, kad specialiesiems pedagogams svarbu suprasti atnaujinto ugdymo turinio pokyčius ir taikyti naujausias pedagogines strategijas, siekiant geriau atpažinti ir įvertinti individualius mokinių gebėjimus ir ugdymosi poreikius.

Be to, susitikimo metu buvo aptartos ir kitos aktualijos su švietimo pagalbos teikimu susijusios temos. 

Susitikimo turinys yra svarbus žingsnis, siekiant supažindinti mokyklų specialiuosius pedagogus su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių įvertinimu ir pagalbos teikimu atnaujinto ugdymo turinio diegimo kontekste.