Browsing Category: Naujiena

Neuroedukaciniai užsiėmimai

Kovo mėnesį Vilniaus rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje prasidėjo nemokami neuroedukacijos užsiėmimai vaikams. Mokymuose dalyvauja pradinukai iš Nemenčines K. Parčevskio ir Gedimino gimnazijų. Grupė yra daugiakalbė bet vaikai draugiškai bendrauja ir puikiai sutaria užsiėmimų metų. Neuroedukacija – tai socialinių, emocinių kompetencijų ugdymo užsiėmimai, kurių metu, taikant įvairius dailės terapijos metodus, vaikai mokosi suprasti, kas vyksta jų […]

Rekomendacijos dėl atnaujintų bendrųjų programų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams

Rekomenduojame mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams susipažinti ir ugdymo procese vadovautis rekomendacijomis dėl bendrųjų programų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, kurios yra pasiekiamos adresu: https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/atnaujintos-bendrosios-programos

Metodinis leidinys

Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba pagal Vilniaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimo rėmimo projektą „Streso valdymas ir suicido rizikos prevencija“, kartu su kitais specialistai paruošė metodinę medžiagą streso valdymo ir emocinės įtampos mažinimo tema. Metodinę medžiagą “ Streso valdymo ir emocinės įtampos mažinimo būdai ir technikos, skirtos vaikams, paaugliams ir suaugusiems“ […]

Vilniaus r. švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų susirinkimas „Veiklų planavimas ir vykdymas įtraukties plėtros srityje“

Sausio 11 d. įvyko bendras Vilniaus r. pedagoginės psichologinės tarnybos ir Specialiųjų pedagogų ir logopedų, dirbančių Vilniaus r. savivaldybės švietimo įstaigose pasitarimas, aptariant aktualius klausimus įtraukties plėtros srityje. Susitikimo metu buvo aptarti artimiausi planai, susiję su įtraukties plėtojimu Vilniaus r. švietimo įstaigose. Nutarta pasiūlyti Vilniaus r. savivaldybės mokyklų metodinei tarybai organizuoti metodinę praktinę konferenciją, kurios […]

Vilniaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimo rėmimo projekto „Streso valdymas ir suicido rizikos prevencija“ baigiamoji konferencija

Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba pagal Vilniaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimo rėmimo projektą „Streso valdymas ir suicido rizikos prevencija“ 2022 m. gruodžio 28 dieną organizavo Vilniaus rajono mokyklų mokytojams, švietimo pagalbos specialistams baigiamąją tarptautinę mokslinę – praktinę konferenciją. Konferencijoje įžanginį žodį tarė Vilniaus r. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyresnioji specialistė […]

„OCULUS QUEST 2 VR (VIRTUALIOS REALYBĖS) AKINIŲ NAUDOJIMAS KOGNITYVINIŲ IR EMOCINIŲ GEBĖJIMŲ LAVINIME“ MOKYMAI VILNIAUS R. UGDYMO ĮSTAIGŲ PSICHOLOGAMS

Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba laimėto Vilniaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimo rėmimo projektų atrankos konkurso projekto „Streso valdymas ir suicido rizikos prevencija“ rėmuose 2022 m. gruodžio 14 dieną organizavo Vilniaus rajono mokyklų psichologams inovatyvų seminarą „Oculus Quest 2 VR (virtualios realybės) akinių naudojimas kognityvinių ir emocinių gebėjimų lavinime“. 10 Vilniaus […]

Metodinė diena su NŠA Švietimo pagalbos departamento Įtraukties plėtros skyriaus specialistais.

Gruodžio 12 d. Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai turėjo Metodinę dieną su Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Įtraukties plėtros skyriaus specialistais. Metodinės dienos metu buvo aptarti aktualūs klausimai, susiję su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų vertinimais, specialistų darbo ypatumais. Metodinė diena buvo vertinga mūsų tarnybos specialistams, nes pavyko pasidalinti savo sėkme bei iššūkiais, […]

Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos pranešimas „Smurto ir savižudybių prevencija“ švietimo įstaigų vadovų pasitarime

Vilniaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimo rėmimo projektų atrankos konkurso projekto „Streso valdymas ir suicido rizikos prevencija“ rėmuose 2022 m. lapkričio 24 dieną Vilniaus rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarime Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Olga Bartkevič ir direktorius Roman Juchnevič skaitė pranešimą Smurto ir savižudybių prevencijos tema. Švietimo įstaigų vadovams […]

Biofeedback (biologinio grįžtamojo ryšio) metodo mokymai Vilniaus r. ugdymo įstaigų psichologams

Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius Roman Juchnevič ir tarnybos psichologė Olga Bartkevič laimėto Vilniaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimo rėmimo projektų atrankos konkurso projekto „Streso valdymas ir suicido rizikos prevencija“ rėmuose 2022 m. lapkričio 21, 22 dienomis organizavo Vilniaus rajono mokyklų psichologams seminarą „I laipsnio Biofeedback mokymai“. Projekto lėšomis 10 […]