Browsing Category: Naujiena

Projektas „Streso valdymas ir suicido rizikos prevencija“

Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba laimėjo Vilniaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimo rėmimo projektą „Streso valdymas ir suicido rizikos prevencija“. Projektui įgyvendinti reikalingas lėšas skyrė Vilniaus rajono savivaldybė. Projekto metu iki 2022 gruodžio mėn. 25 d. numatoma vykdyti Vilniaus rajono savivaldybės ugdymo įstaigų mokinių savižudybių prevenciją, stiprinti jų atsparumą stresui ir […]

Metodinis susitikimas su Vilniaus rajono Šeimos ir vaiko gerovės centro atstovais

Birželio 14 dieną įvyko Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos ir ugdymo įstaigų psichologų metodinis susitikimas su Vilniaus rajono Šeimos ir vaiko gerovės centro atstovais. Pagrindinis susitikimo tikslas buvo sustiprinti bendradarbiavimą su centru. Susitikimo metu Šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė Justina Turbienė ir globos centro vadovas Tomaš Pileckas pasakojo apie darbo specifiką, apie paslaugas Vilniaus […]

VILNIAUS R. ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS SUSIRINKIMAS

2022 metų gegužės 31 d. Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba siekiant glaudesnio bendradarbiavimo su Vilniaus rajono ugdymo įstaigomis inicijavo susirinkimą ,,Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pirminio įvertinimo tvarka“, ,,Brandos egzaminų pritaikymo proceso organizavimas“. Susirinkimas vyko nuotoliniu būdu per Zoom platformą. Dalyvavo apie 80 atstovų Vaiko gerovės komisijos (VGK) narių iš Vilniaus rajono švietimo įstaigų.      […]

Įtraukusis ugdymas transformacijos ir plėtros kontekste

Šių metų balandžio 28 dieną Vilniaus r. pedagoginė psichologinė tarnyba pakvietė rajono mokyklų vadovus, švietimo pagalbos specialistus bei pedagogus į vebinarą “Įtraukusis ugdymas transformacijos ir plėtros kontekste“. Vebinaras sulaukė didelio rajono švietimo bendruomenės susidomėjimo, jame dalyvavo per 150 ugdymo įstaigų vadovų, pedagogų, švietimo pagalbos specialistų. Ši tema aktuali, nes švietimo sistema rengiasi didžiuliam pokyčiui: nuo […]

Vilniaus r. savivaldybės švietimo įstaigų socialinių pedagogų metodinis susirinkimas

2022 m. balandžio 21 d. Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos socialinės pedagogės organizavo metodinį susirinkimą Vilniaus r. švietimo įstaigų socialiniams pedagogams. Jame dalyvavo 25 socialiniai pedagogai. Susirinkimo pradžioje specialistus pasveikino PPT direktorius Roman Juchnevič. Jis pasidalijo informacija apie organizuojamą seminarą „Įtraukusis ugdymas transformacijos ir plėtros kontekste“, kuris vyks balandžio 28 d. Šio seminaro tikslas – […]

Vilniaus r. pedagoginė psichologinė tarnyba organizavo metodinį susirinkimą ugdymo įstaigų vadovams

2022 m. balandžio 14 dieną Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba organizavo Vilniaus rajono ugdymo įstaigų vadovams metodinį susirinkimą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) ugdytinių pažymų analizavimo. Susirinkime dalyvavo apie 60 ugdymo įstaigų vadovų ir specialistų. Atsakydami į klausimus, Tarnybos specialistai paaiškino SUP pažymose naudojamų formuluočių esmę: mokėjimas praktiškai prisitaikyti prie socialinių reikalavimų, vizualinis motorinis miklumas, […]

Vilniaus rajono psichologų susirinkimas

Balandžio 12 d. įvyko Vilniaus rajono švietimo įstaigų psichologų susirinkimas, kuriuo metu buvo aptariami aktualūs klausimai. Psichologai pasidalino savo patirtimi sprendžiant įskylusias problemas popandeminėje situacijoje, papasakojo, kaip vysta Ukrainiečių, atvykusių iš karo teritorijos, adaptacija mokyklose, kaip sprendžiami padidėjusio nerimo ugdymo įstaigose iššūkiai. PPT direktorius Roman Juchnevič priminė, kad Vilniaus rajono Tarnyba prieš keletą metų perdavė […]