Browsing Category: Naujiena

Vilniaus rajono mokyklų mokiniams – mokymai, kurie padės „surasti save“

Jaunimui šiais laikais atsiveria daugybę galimybių, yra atviros plačiausios veiklos ir bendravimo erdvės. Tačiau neretai šiuolaikinėje vartotojiškoje visuomenėje jaunas žmogus, ypatingai savo vėlesnės paauglystės etape, susiduria su daugybe vidinių ir išorinių dilemų bei įtampų, kurios veikia jo elgesį, laikyseną ir psichiką. Psichologiniu požiūriu pagrindinis šio raidos etapo uždavinys yra tapatumo formavimasis, susijęs su atsiskyrimu nuo […]

VILNIAUS RAJONO MOKYKLŲ 12 KLASIŲ MOKINIŲ PLANAI PO MOKYKLOS BAIGIMO APKLAUSOS ATASKAITA

 2014-05-19 Apklausos eiga Siekiant išsiaiškinti, kokie yra Vilniaus rajono 12 klasių mokinių ateities planai po mokyklos baigimo ir norint sužinoti kokią profesiją mokiniai norėtų pasirinkti, šių metų balandžio mėnesį Vilniaus rajono Pedagoginė psichologinė tarnyba atliko anketinę apklausą. Buvo apklausta– 505mokinių (255 vaikinų ir 250 merginų) t.y. 86 proc. visų Vilniaus rajono 12 klasių mokinių.

Jaunų žmonių žvilgsnis į ateitį

2014 metų kovo 19 dieną vyko Vilniaus rajono mokyklų vyresnių klasių mokinių kūrybinės raiškos konkurso „Ateities karjera – kas tai?“ finalas, kuri organizavo projekto „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ karjeros konsultantai Rimantas Stasevičius ir Sergejus Pavlovas bei Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius Roman Juchnevič.  

Savivaldybės socialinių darbuotojų susirinkimas

Vasario 26 d. Vilniaus rajono savivaldybėje įvyko eilinis susirinkimas su Vilniaus rajono seniūnijų socialiniais darbuotojais darbui su socialinės rizikos šeimomis, kurį kiekvieno mėnesio paskutinės savaitės trečiadienį organizuoja Vilniaus rajono Vaikų teisių apsaugos skyrius. Į susirinkimą buvo pakviesti svečiai iš Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos: psichologė Olgą Bartkevič ir socialinė pedagogė Lilija Dikovič.