Savivaldybės socialinių darbuotojų susirinkimas

Vasario 26 d. Vilniaus rajono savivaldybėje įvyko eilinis susirinkimas su Vilniaus rajono seniūnijų socialiniais darbuotojais darbui su socialinės rizikos šeimomis, kurį kiekvieno mėnesio paskutinės savaitės trečiadienį organizuoja Vilniaus rajono Vaikų teisių apsaugos skyrius. Į susirinkimą buvo pakviesti svečiai iš Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos: psichologė Olgą Bartkevič ir socialinė pedagogė Lilija Dikovič.

Pažintinis susitikimas su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro specialistais

2014 m. sausio 30 d. Vilniaus r. specialieji pedagogai ir logopedai kartu su Vilniaus r. Pedagogines psichologines tarnybos specialistais apsilanke Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre (toliau SPPC) pažintiniais tikslais. Centre turejome galimybe apžiureti metodiniu priemoniu paroda, pasikonsultuoti su specialiste del priemoniu pritaikymo ugdymo procese. Susitikimo su SPPC specialistais metu buvome supažindinti su specialiojo ugdymo aktualijomis, […]